RubrikUnderrubrikBeskrivning
Varför är himlen blå? Experimentet som förklarar varför himlen är blå och solnedgången rödDå solljus går genom atmosfären sprids olika färger olika mycket när ljuset träffar luftpartiklarna. Blått ljus sprids ut i alla riktningar, medan rött ljus går mera opåverkat rakt fram. Därför ser den molnfria himlen blå ut överallt, medan den nedåtgående solen blir röd.
Bubbelbaljan Hur man skapar jättesåpbubblorSåpbubblor är fascinerande! Vad ger dem deras form? Vad får dem att finnas och försvinna? Vad beror mönster och färger i såpbubblorna på, och varför varierar de?
Såpbubblor Skapa konstverk med tvål och vatten!Med hjälp av piprensare och sugrör kan du bygga tredimensionella geometriska former som t.ex. kuber och pyramider. När du doppar figurerna i såplösning skapas fascinerande former och färger.
Julgodis från Resurscentrum God Jul och Gott Nytt ÅrEtt vanligt ljus fotograferat genom ett par gitterglasögon ger vackra effekter med spektra i alla riktningar.
Tejpmosaik Hur man skapar vackert färgade mönster med vanlig genomskinlig tejp.Med hjälp av vanlig tejp och två polaroider kan du skapa och projicera vackra mönster som påminner om glasmålningar eller mosaiker.
Regnbågsmönster Luft som är innestängd mellan två glasskivor skapar mönster i många färger!När vitt ljus träffar två plexiglasskivor som ligger ovanpå varandra, reflekteras en del av ljuset i den övre och en del av ljuset i den undre skivan. Om avståndet mellan skivorna är av samma storlek som ljusets våglängd kommer vackra så kallade interferensmönster att uppstå. Fenomenet är av samma typ som färgmönster i såpbubblor.
Med slinky i handen Att göra vågorMed en ”slinky” kan du studera både transversella och longitudinella vågor. Lär dig allt om noder och bukar.
   

 


ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org