RubrikUnderrubrikBeskrivning
Diamagnetism Allt är magnetiskt!En vindruva repelleras av både nord- och sydändan av en stark magnet. Druvan repelleras eftersom den innehåller vatten som är diamagnetiskt. Diamagnetiska material repelleras av magnetpoler.
Motoreffekt En magnet påverkar en ledare med elektrisk strömNär det går ström genom en ledare kan du påverka den med en magnet. Den här enkla utrustningen visar hur kraften som påverkar ledaren ser ut. Det är denna kraft som gör att en elmotor fungerar.
Strippad elmotor Mycket enklare än så här kan en elmotor inte gärna bliEn spole blir en elektromagnet när det går en elektrisk ström genom den. Elektromagneten påverkas av magnetfältet från en permanentmagnet. Kraften får slingan att snurra runt. Sedär! Du har gjort en elmotor.
Magnetiskt sug Det här experimentet visar hur en dörrklocka fungerarEn spole som det går ström genom bildar en elektromagnet som har samma egenskaper som en stavmagnet. Spolen magnetiserar en järnspik och drar den till sig - pang!
Skärma av magnetismen Här slutar magnetfältet!
   

 


ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org