RubrikUnderrubrikBeskrivning
Stapla uppifrån Är detta verkligen möjligt?Enkla träbitar kan staplas så att den översta biten ligger HELT utanför biten i botten - ett till synes dramatiskt brott mot fysikens lagar. För att lyckas måste man börja uppifrån och sedan arbeta sig nedåt. "Stapeln" visar sig följa ett tydligt, matematiskt mönster.
Den snurriga cylindern Rörbiten som snurrar runt två axlar - på en gångEn bit plaströr med en markering i var ände roterar runt två axlar på en och samma gång. Rörets längd avgör ditt synintryck.
Hörnreflektor Se dig själv som andra ser digTvå speglar med gångjärn gör ett kaleidoskop som ger många bilder av ett föremål. Antalet bilder beror av vinkeln mellan speglarna. När du placerar spelarna på en tredje spegel åstadkommer du en en reflektor som skickar ljuset tillbaka i samma riktning som det kom från.
Stjärnljus Hur stor är solen?Genom att titta och mäta på hur en bild av solen rör sig, kan man bestämma solens storlek.
   

 


ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org