Titta in i oändligheten

Bilder av bilder av bilder kan fortsätta i evighet

 

 

    

 

Om du någonsin stått mellan två speglar som varit vända mot varandra, känner du väl till den till synes oändliga raden spegelbilder som till sist försvinner i fjärran. De här experimenten återskapar dessa bilder.

 

Två speglar 30x30 cm av glas eller allra helst av plast

Någon form av hållare för speglarna (se "Tillverka")

 

(15 minuter eller mindre)

Skär ett hål med diametern 2,5 cm nära mitten i en av (plast)speglarna. Bäst resultat får du med hjälp av en hålsåg. Det går att klara sig utan hål men ett hål gör det hela mer slående. Om du inte bryr dig om hålet kan du också klara dig med speglar av glas i stället för av plast. Du kan till och med göra ett "hål" i glasspegeln genom att skrapa bort det reflekterande skiktet på baksidan av spegeln på ett område med diametern ca 2,5 cm.

Ställ speglarna med de speglande sidorna mot varandra och så att de står parallellt. Avståndet mellan speglarna kan vara vad som helst mellan 5 och 30 cm. Du kan göra en hållare genom att göra ett spår av lämplig tjocklek i en träbit med måtten ungefär 2 x 10 x 30 cm . Det går också att med hjälp av gummiband spänna speglarna mellan två träbitar eller stötta speglarna mellan två fulla läskburkar eller något annat tungt föremål.

 

 

(5 minuter eller mer)

Titta genom hålet när speglarna står med de reflekterande sidorna mot varandra. (Om du inte brytt dig om att göra något hål kan du bara titta över kanten på den ena spegeln). Stick in ett finger mellan speglarna eller att placera något litet föremål där.

Om du placerat in något föremål mellan speglarna, så ser du att det blir ett återkommande mönster i både när det gäller orienteringen och avståndet mellan bilderna. Föremål med olika färger på fram- och baksidan (t ex rött och vitt) visar detta tydligt. Du ser bilder där du omväxlande ser fram- och baksidan av föremålet. Om föremålet står närmare den ena spegeln än den andra kommer bilderna att omväxlande vara nära varandra och långt från varandra. Bilderna kommer att se ut att vara grupperade i par med framsida alltid vänd mot framsida och en baksida alltid vänd mot en baksida.

I strålgången nedan visar den heldragna linjen ljusstrålarnas verkliga väg. De streckade linjerna är de ljusstrålar som din hjärna uppfattar. Du kommer att se bilder överallt där de streckade linjerna skär varandra.

Strålgången visar ljusstrålarna som kommer från framsidan och de som kommer från baksidan av föremålet. Efter den första reflektionen ser du en bild i var och en av speglarna där de streckade linjerna skär varandra (1). Efter den andra reflektionen ser du en andra bild i varje spegel (2) och så vidare.

När du tittar på bilderna notera att du omväxlande ser fram- och baksidan, att bilderna är grupperade i par och att en framsida alltid är vänd mot en framsida och att en baksida alltid är vänd mot en baksida. Detta stämmer med vad du kan se i speglarna.

 

En intressant variation på experimentet är att limma två speglar på en klots av skumgummi. Speglar med storleken 15 x 15 cm fungerar bra för den här variationens om man håller i handen, men speglarnas storlek är inte viktig. Skumgummiklotsen bör vara så stor att speglarna kommer 5 - 8 cm från varandra.

En ännu enklare version av experimentet använder bitar av en tvättsvamp med gummiband som håller samman speglarna. Använd en mjuk tvättsvamp, den billiga varianten som används för biltvätt fungerar bra. Gör ett eller två hål i en av speglarna.

Tryck ihop speglarna så att de inte längre är parallella. du kommer att se ett mönster av bilder som bildar en kurva mot oändligheten. Prova det här, du kommer att bli förtjust!

Efter att du haft glädje av det här experimentet, varför inte också prova "Hörnreflektorn"?

 

 

1421 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org