Tyngdpunkten

Hur fysiken ger dig balans i tilllvaron

 

 

  

 

Här är ett mycket enkelt och slående sätt att finna tyngdpunkten hos en lång, tunn kropp - även om massan skulle vara ojämnt fördelad!

 

En meterlinjal eller någon annan pinne som är ca 1 m lång.

Modellera eller något som kan hängas på pinnen som vikt.

 

(5 minuter eller mindre)

Prova först att experimentera med bara själva pinnen. Häng sedan på en vikt (en sax, en nyckelknippa etc.), eller fäst en klump modellera i ena änden av pinnen och prova igen.

 

 

Låt pinnen vila med en ände på vart finger. För sakta ihop fingrarna mot varandra. Fingrarna kommer att mötas precis under pinnens tyngdpunkt. Fäst en klump modellera eller häng något tungt vid en av pinnens ändar. Låt åter pinnen vila på två fingrar och för ihop fingrarna. Oavsett hur pinnen vilar från början, kommer fingrarna att mötas under tyngdpunkten.

Pinnens tyngdpunkt utgör just den punkt i vilken du kan balansera pinnen på ETT finger. När du håller pinnen på två fingrar kommer den finger som är närmast tyngdpunkten att bära en större del av tyngden. När du då försöker flytta fingrarna mot varandra glider den som bär den minsta tyngden lättast. Detta finger fortsätter att glida lättast till DET blir det finger som är närmast tyngdpunkten. Då blir situationen den ombytta. Ditt högra och vänstra finger kommer helt enkelt att turas om att röra sig tills de möts i tyngdpunkten, där båda fingrarna bär samma tyngd.

 

 

1469 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org