Blinda fläcken

"To see or not to see"

 

 

    

 

Ögats näthinna reagerar på det ljus som kommer in i ögat. Näthinnan skickar signaler till hjärnan, detta är att se. Det finns emellertid delar av näthinnan som inte ger dig någon syninformation. Detta är ögats blinda fläck.

 

Pappskiva eller styvt papper ca 8 x 13 cm

En meterlinjal

 

(5 minuter eller mindre)

Gör en prick och ett kryss på pappskivan som bilden visar.

 

 

Håll pappskivan i höjd med ögonen och på en armlängds avstånd. Se till att krysset är till höger. Blunda med höger öga och titta direkt på krysset med vänstra ögat. Lägg märke till att du också ser pricken. Fokusera nu på krysset (men var också medveten om att pricken finns där) samtidigt som du sakta flyttar pappskivan närmare ansiktet. Pricken kommer att försvinna, och sedan dyka upp igen, när du flyttar bilden mot ansiktet.

Blunda nu med vänster öga och titta direkt på pricken med högra ögat. Denna gången kommer krysset att försvinna och sedan dyka upp igen när du flyttar kortet närmare ansiktet.

Gör om allt igen men denna gång med kortet vridet så att pricken och krysset inte liger på samma höjd. Blir det samma resultat?

Synnerven skickar signalerna från ögat till hjärnan. Synnerven är en bunt av nervtrådar som passerar genom en punkt på den ljuskänsliga näthinnan i ögat. På just denna punt på näthinnan finns inga ljusreceptorer. När du håller kortet så att ljuset från pricken faller just på den här punkten kan du inte se pricken.

Som en utvidgning av experimentet kan du dra en rät linje på kortet, från den ena sidan till den andra, genom mitten av pricken och krysset. Lägg märke till att trots att pricken försvinner så verkar linjen vara utan avbrott. Detta beror på att hjärnan automatiskt "fyller i" den blinda fläcken med information från den närmaste omgivningen kring blinda fläcken. Detta är färklaringe till att man inte i normala fall lägger märke till effekten av att man har en blind fläck i ögat.

 

Med en enkel modell av ögat kan du komma fram till en ungefärlig storlek på den blinda fläcken.

Rita ett kryss på vänstra sidan av ett 8 x 13 cm stort kort. Håll kortet 25 cm från ögonen. (Mät detta avstånd eftersom det är viktigt för bestämningen av storleken på blinda fläcken).

Blunda med vänster öga och titta direkt på krysset med höger öga. Flytta en penna på kortet tills spetsen av pennan försvinner i den blinda fläcken. Markera var detta sker. Fortsätt att på detta sätt hitta kanten av den blinda fläcken från alla håll. Mät hur stor den blinda fläcken är på kortet.

I vår enkla modell antar vi att ögat fungerar som en hålkamera där pupillen är hålet i hålkameran. I en sådan modell är pupillen ca 2 cm från näthinnan. Ljuset går i en rät linje från pupillen till näthinnan. Med likformighet kan du sedan räkna ut storleken av den blinda fläcken på näthinan. Den enkla ekvationen för den här beräkningen är s/2 = d/D där s är storleken på blinda fläcken på näthinnan, d är storleken på blinda fläcken på kortet , och D är avståndet från ditt öga till kortet (i det här fallet 25 cm).

Det går naturligtvis också att rita bilden ovan i naturlig storlek och mäta s direkt i bilden

 

 

1471 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org