Bubbelbaljan

Hur man skapar jättesåpbubblor

 

 

      

 

Såpbubblor är fascinerande! Vad ger dem deras form? Vad får dem att finnas och försvinna? Vad beror mönster och färger i såpbubblorna på, och varför varierar de?

 

1,0 dl diskmedel, t.ex. Yes.

10 ml glycerin (finns på apoteket).

2,5 l vatten.

En galje av ståltråd.

En grund balja eller en bricka, ca 40 cm i diameter.

Garn.

 

Blanda till en såplösning enligt receptet. Såplösningen blir segare och bubblorna mer hållbara om lösningen får stå till sig några dagar.

Böj galjen till en ring. Låt kroken fungera som handtag och bilda 90- graders vinkel mot ringytan.

Om du lindar garn runt hela ringen absorberas såplösningen i garnet och det blir lättare att göra stora bubblor.

 

 

Fyll baljan/brickan med såplösningen och doppa ner ringen helt. Luta sedan ringen försiktigt tills den är nästan lodrät och lyft den sakta upp från brickan. Du har nu en såpyta som täcker hela ringen.

Sväng ringen genom luften så att en stor bubbla skapas. Knip av bubblan från ringen genom att vrida ringen.

Vilken form får bubblorna när de släppt? Hur rör sig bubblorna genom luften? Vilka mönster och färger kan du se i bubblorna? Doppa ringen i lösningen och håll upp ringen utan att göra en bubbla. Vad ser du?

Normalt sett gör vattnets ytspänning det omöjligt att skapa tunna vattenhinor. Diskmedlet tar dock bort en del av ytspänningen och en tunn hinna kan skapas.

En såphinna täcker alltid minsta möjliga yta (se snackset om "Såpbubblor"). Om bubblan flyger fritt i luften kommer den att bilda en sfär eftersom sfären är den geometriska form som har minst yta i förhållande till volymen.

Färgmönsterna i ytan skapas av så kallad interferens. När ljusvågor träffar såphinnan reflekteras de (delvis) och interfererar med varandra. Det betyder att vågorna när de samverkar antingen förstärker eller försvagar varandra. Om vågor av en viss färg försvagar varandra släcks den färgen ut. Vitt ljus består av alla färger och om t.ex. röda ljusvågor försvagar varandra ser man vitt ljus minus rött, dvs. blågrönt ljus. Vilka färger som försvagar respektive förstärker varandra beror på såphinnans tjocklek. Eftersom tjockleken varierar, skiftar också såphinnan i alla regnbågens färger!

 

Du kan också använda andra redskap för att göra stora bubblor. Ett av de enklaste består av ett snöre (eller ännu hellre en bit luddigt garn) som du trär genom två sugrör och knyter ihop. Med denna anordning kan du både göra stora bubblor och forma många olika typer av såpytor.

 

 

1473 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org