Såpbubblor

Skapa konstverk med tvål och vatten!

 

 

      

 

Med hjälp av piprensare och sugrör kan du bygga tredimensionella geometriska former som t.ex. kuber och pyramider. När du doppar figurerna i såplösning skapas fascinerande former och färger.

 

Sugrör av plast.

Piprensare.

En liten hink eller annan behållare, stor nog att dina konstruktioner täcks helt av såplösningen när du doppar ner dem.

Såplösning. Till 2,5 liter vatten använder du 1 dl diskmedel (t.ex. Yes) och 10 ml glycerin (köps t.ex. på apoteket). Såplösningen fungerar bäst när den stått några dagar.

 

Bygg geometriska former och låt de raka sektionerna utgöras av sugrör. Koppla ihop sugrören genom att trycka in en dubbelvikt piprensare i vardera röret. I hörn, där tre sugrör möts, kan du sammanfoga dem som figuren visar. Gör till sist ett handtag av en piprensare.

Försök konstruera flera olika former, t.ex. kuber och olika typer av pyramider. Se också till att få utlopp för din fantasi genom att skapa helt egendesignade former! Blanda till såplösningen. Se till att du har så mycket såplösning så att den helt täcker dina figurer när du doppar ner dem.

 

 

Doppa dina konstruktioner i såplösningen och notera vilka otroliga former som såphinnorna bildar. Titta också på såphinnorna mot ljuset och notera färgspelet.

Naturen strävar efter ett tillståd av minimal energi. Därför kommer den yta som såphinnan täcker att vara den minsta möjliga. De lustiga former som skapas inuti de tredimensionella figurerna representerar såphinnans minsta möjliga yta. Ibland ändrar sig såphinnans form något när du upprepar doppandet. Detta beror på att det kan finnas flera sätt för såphinnan att minimeras.

När ljusvågor träffar såphinnan reflekteras de (delvis) och interfererar med varandra. Det betyder att vågorna när de samverkar antingen förstärker eller försvagar varandra. Om vågor av en viss färg försvagar varandra släcks den färgen ut. Vitt ljus består av alla färger och om t.ex. röda ljusvågor försvagar varandra ser man vitt ljus minus rött, dvs. blågrönt ljus. Vilka färger som försvagar respektive förstärker varandra beror på såphinnans tjocklek. Eftersom tjockleken varierar, skiftar också såphinnan i alla regnbågens färger!

 

Tunna sugrör håller ihop piprensarna bättre. Försök alltså få tag på den "gamla" sortens sugrör som inteär alltför tjocka. möjliga ytan.

 

 

1467 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org