Tejpmosaik

Hur man skapar vackert färgade mönster med vanlig genomskinlig tejp.

 

 

        

 

Med hjälp av vanlig tejp och två polaroider kan du skapa och projicera vackra mönster som påminner om glasmålningar eller mosaiker.

 

Två polaroider. Det går fint att använda polaroiderna från ett par gamla solglasögon, men de mönster som du då kan göra blir ganska små. Större polaroider, gjorda för att användas på en OH-projektor, finns att köpa hos t.ex. Alega Skolmateriel.

Genomskinlig, blank tejp. Matt tejp av typ "Scotch" duger inte. (Principen "ju billigare desto bättre" verkar fungera!)

En OH-film att klistra tejpen på. Vill man ha ett styvare material rekommenderas en plexiglasskiva.

En OH-projektor.

 

Börja med att testa så att tejpen du använder är lämplig. Fäst en bit tejp på en OH-film och placera filmen mitt emellan två korslagda polaroider. När polarioderna är korslagda kommer inget ljus igenom dem och de ser alltså helt svarta ut. Lägg allt på en OH-projektor. Om du ser tejpbiten, och ser hur den växlar mellan att vara ljus och mörk när du roterar den övre polaroiden, så fungerar tejpen.

 

 

Fäst nu många tejpbitar kors och tvärs över OH-filmen. Se till att få flera områden med olika tjocka tejplager. Lägg in filmen mellan polaroiderna och vrid den övre polaroiden. Om mönstret inte är tillräckligt spektakulärt får du fortsätta med mer tejp!

Du kan naturligtvis skapa figurer i olika färger. Testa hur många lager som behövs för att åstadkomma en viss färg. Sedan kan du ju använda sax för att klippa till önskad figur. En utmaning kan t.ex. vara att skapa en svensk flagga - blå och gul. När du sedan vrider polaroiden byter flaggan helt karaktär - och nationalitet!

Färgerna som du ser orsakas av att det polariserade ljuset tar sig fram med olika hastighet genom tejpen beroende på hur polarisationsriktningen förhåller sig till "tejpriktningen". (Ett sådant material kallas för dubbelbrytande.) I genomskinlig tejp ligger de långa polymermolekylerna sträckta i tejpens längdriktning. Ljus som är polariserat parallellt med denna riktning utbreder sig långsammare än ljus som är polariserat vinkelrätt mot "molekylriktningen".

När det polariserade ljuset kommer in i tejpen är svängningsriktningen i allmänhet skild från "molekylriktningen". Vi kan då tänka oss ljuset uppdelat i två komponenter. En del som svänger parallellt med molekylriktningen och en del som svänger vinkelrätt mot. Dessa båda komponenter går genom tejpen med olika fart. Då de går in i tejpen svänger komponenterna i takt (i fas), men när de gått igenom tejpen svänger de inte längre i takt. Det betyder att komponenterna då de möts efter tejpen kombinerar ihop till ett ljus med en annan polarisationsriktning än den ursprungliga.

Man kan alltså se det som om tejplagren vridit ljusets polarisations-riktning, se figuren ovan.

Eftersom olika färger tar sig fram genom tejpen med olika fart, kommer det vita ljusets alla färger att vridas olika mycket. När ljuset passerat olika tjocka tejplager ser vi därför olika färger när vi vrider den övre polaroiden.

Figuren är gjord efter en förlaga i Paul Hewitts bok "Conceptual Physics". Läs mer om polariserat ljus i denna utmärkta bok!

 

Du kan också experimentera med en diaprojektor. Tag en tom diaram och tejpa kors och tvärs över öppningen. Placera en polaroidbit i projektorn, precis bakom diaramen med tejpen. Håll en andra polaroid precis framför projektorns lins (objektiv). Vrid polaroiden och se hur mönstret på väggen varierar. Du har skapat din egen ljusshow i miniformat!

 

 

1428 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org