Julgodis från Resurscentrum

God Jul och Gott Nytt År

 

 

      

 

Ett vanligt ljus fotograferat genom ett par gitterglasögon ger vackra effekter med spektra i alla riktningar.

 

Gitterglasögon, finns hos flera firmor med fysikmateriel.

Kamera, gärna en digitalkamera. På grund av att öppningen i glasögonen är ganska liten bör inte kameran ha för stor lins.

 

 

Fotografera genom glasögonen!

När man skickar vitt ljus (som ju består av alla färger) genom ett gitter sker en uppdelning av färgerna. Olika färger hamnar olika långt från mitten så som visas i figuren nedan. Blått hamnar närmast och rött längre bort. Fenomenet kallas för interferens.

I glasögonen sitter två korslagda gitter. Det betyder att ljuset här går genom något som kan liknas vid ett rutmönster uppbyggt av horisontella och vertikala spalter. Därför känns det inte så märkligt att man ser horisontella och vertikala spektra.

Att öppningar som sedan ligger längs diagonaler också ger upphov till interferensmönster känns kanske inte så konstigt, men det krävs lite eftertanke för att man ska få avstånd och vinklar att gå ihop om man vill räkna på det!

 

Det är kul att ta på sig ett par gitterglasögon och gå ut på stan! Hur ser olika ljuskällor ut? Studera trafikljus av olika slag - numera finns ju både färgat glödlampsljus och lysdioder. Titta på gatubelysningen - både den gula och den vita. Låt solen lysa in genom glasögonen. Hur ser den ut?

För den som sedan orkar läsa vidare finns här en kort förklaring till interferensmönstrets utseende.

Vill man närmare förstå hur mönstret uppstår måste man ta till den s.k. gitterekvationen. Man tittar då på hur avstånden mellan öppningar som ligger bredvid varandra, respektive diagonalt mot varandra förhåller sig. Om vi kallar avståndet mellan grå och lila punkt i figuren nedan för d (=gitterkonstanten) blir avståndet mellan de lila punkterna en faktor roten ur 2 gånger större.

Första ordningens diagonala spektrum ska alltså falla närmare (mindre vinkel) mitten än de horisontella respektive vertikala. Som framgår av fotot är så inte fallet. Diagonala spektrum faller längre bort från mitten och orsaken till det framgår också av figuren. Vi ser att de grå punkterna ligger precis mitt emellan de lila (i höjdled) och eftersom vägskillnaden då är lika med en halv våglängd, interfererar ljuset destruktivt (utsläckning). Konstruktiv interferens (på diagonalen) får vi först i andra ordningens spektrum, dvs längre ut från mitten.

...och efter allt detta är det dags att önska alla EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

...från gänget ovan: Elisabeth, Gunnar, Ingrid och Eva samt alla andra medarbetare vid Resurscentrum!

 

Visa 1 kommentar till detta snack

 

1427 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org