Osynligt glas

Kan man göra sig osynlig?

 

 

    

 

Ofärgade glasföremål är genomskinliga och släpper igenom i stort sett allt ljus som träffar dem. Att vi ändå kan se t.ex. en glasstav, beror på den lilla del av ljuset som trots allt reflekteras. Om vi lyckas ta bort allt det reflekterade ljuset blir föremålet osynligt!

 

En genomskinlig olja, t.ex. rapsolja.

Ett antal små, genomskinliga glasföremål.

En bägare.

ev. ett dropprör av glas och en positiv (konvex) glaslins.

 

Du kommer troligen att behöva prova dig fram för att hitta vilken kombination av olja och glasbitar som ger bäst effekt.

Häll olja i bägaren.

 

 

Ställ ner t.ex. en glasstav i oljan. Notera att den oljetäckta delen av staven blir svår att se. Kvar blir bara svaga konturer av staven.

Experimentera med några olika glasföremål, t.ex. glaskulor och linser. Vissa "försvinner" helt i oljan, andra blir bara lite svårare att upptäcka.

Ställ ett dropprör i oljan. Sug upp lite olja i röret och se vad som händer. Lägg den positiva linsen i oljan. Kan du fortfarande använda linsen som förstoringsglas?

Ljus som går genom luft och träffar på en genomskinlig glasyta reflekteras alltid delvis. Hur stor del av ljuset som reflekteras bestäms av glasets och luftens respektive brytningsindex. För att ett föremål ska vara osynligt i luft måste det ha samma brytningsindex som luften - i så fall reflekteras inget ljus.

När glas befinner sig i luft är skillnaden i brytningsindex ganska stor och det betyder att en hel del ljus kommer att reflekteras i glaset. Men om vi omger glaset av något material med ungefär samma brytningsindex som glas, t.ex. olja, reflekteras en så väldigt liten del av ljuset att glaset i princip blir osynligt i oljan.

Ska glaset bli helt osynligt måste brytningsindex matcha perfekt, något som är ganska svårt att uppnå, eftersom oljans brytningsindex kan variera t.ex. med temperaturen. Spänningar i glaset kan också medföra en variation av brytningsindex som gör att glaset syns mycket svagt.

 

Brytningsindex är ett tal som anger hur snabbt ljus utbreder sig i ett material. I luft, som har brytningsindex lika med 1,0 är ljusets fart 300 000 km/s. I ett material med brytningsindex lika med 2, är farten bara hälften så stor dvs. 150 000 km/s.
Vanligt glas har brytningsindex runt 1,5 (dvs. ljusets fart i glaset är 200 000 km/s).

 

 

1459 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org