Genom nålsögat ...

Om betydelsen av att se med två ögon

 

 

  

 

Genom att bara använda ett öga tar man bort den information hjärnan behöver för att bestämma avstånd. Ett enkelt experiment visar hur beroende vi är av vårt djupseende.

 

En jämntjock penna.

En metallpackning/metallbricka där hålet är lite större än pennans tjocklek.

En knytnävsstor klump modellera.

ev. en bit tråd.

 

Ställ packningen på högkant i modelleran. Håll lerklumpen så att packningens kant (inte hålet) vetter mot dig. Se bilden.

 

 

Håll klumpen på en armlängds avstånd. Blunda med ett öga och försök sticka pennan genom hålet i packningen. Öppna ögat och prova igen.

Eftersom våra ögon sitter en bit ifrån varandra ser respektive öga tillvaron ur lite olika perspektiv. Hjärnan kombinerar bilderna från båda ögonen och skapar på så vis en tredimensionell vy.
Prova experimentet en gång till. Blunda med ena ögat, men rör nu på huvudet fram och tillbaka i sidled medan du försöker trä pennan genom hålet. Människor som förlorat ett öga kan träna upp ett djupseende genom att göra på detta sättet. De jämför då bilder de får vid olika tidpunkter från ett öga.

 

Håll en tråd utsträckt rakt framför dig - från strax under näsan och rakt ut. De ser då två trådar framför dig. Titta på tråden med ett öga i taget. Notera att bilderna du ser är olika.
När du tittar med båda ögonen ser trådarna ut att korsa varandra i den punkt du fokuserar på. Försök titta på olika punkter och notera hur "korsningen" flyttar på sig.
Många djur har, trots att de har två ögon, inget djupseende. På t.ex. en häst sitter ögonen så långt ifrån varandra att bilderna från respektive öga inte överlappar. Då finns ingen gemensam information i de bägge bilderna och hjärnan kan alltså inte skapa någon tredimensionell bild.
Att hästar har dåligt djupseende märks på att de behandlar bilder av hästar på samma sätt som de behandlar levande djur. Om bilden är av rätt storlek behöver den inte ens vara välgjord för att fånga hästens intresse!

 

 

1445 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org