Dyk in i kalejdoskopet

Se dig själv i mångdubbla upplagor

 

 

  

 

Kalejdoskopet kommer att ge hundratals bilder av vad du än placerar där inne. I grunden är kalejdoskopet en triangel men speglarna kan fritt formas om till andra former och med andra vinklar.

 

6 speglar ca 30x30 cm. Använd gärna plastspeglar som är ofarligare och som väger betydligt mindre.

Vävtejp

3 bitar kraftig wellpapp 30x60 cm (alternativt masonitskivor)

 

Lägg de sex speglarna, med baksidan uppåt, i rad som bilden visar. Tejpa ihop speglarna med vävtejpen (de mörka banden på bilden). Lämna mellanrum mellan speglarna så att speglarna kan vikas med tejpen som gångjärn. Tejpa också övar alla vassa kanter.

Vik den ena långsidan på varje wellpappbit så att du får en liten ficka längst ner.

Tejpa ihop wellpappbitarna till en liksidig triangel med sidorna 60 cm och med den invikta långsidan på insidan. Vik ihop raden av speglar så att de också bildar en liksidig triangel med sidan 60 cm. Ställ speglarna i fickorna i wellpapptriangeln och så att speglarna är vända in i triangeln.

 

 

Trä kalejdoskopet över huvudet. Du kommer att se miljoner ansikten. Tag ut speglarna ur wellpapptriangeln och ställ dem på bordet. Ställ speglarna så att de bildar andra geometriska former; kvadrat, sexhörning och placera ett föremål inne i speglarna och studera bilderna.

I ett kalejdoskop ser du reflexioner av reflexioner

 

Snacksen ”Hörnreflektor” och ”Titta in i oändligheten” behandlar samma tema.

 

 

1461 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org