Marmeladsmörgåsens fall

Hamnar mackan alltid upp och ner?

 

 

  

 

Har du tappat en smörgås någon gång? Landade den med den kletiga sidan neråt? Just det! I detta snacks ska du testa om det verkligen är så, eller om det som kallas Murphys lag (dvs lagen om att allt som KAN gå fel går fel) bara är en myt.

 

Tre stora skivade formfranska, ca 100 skivor.

En eller helst flera brödrostar.

Ett paket smör eller liknande.

En porslinsassiett utan hög kant.

En pappersassiett.

En bred tuschpenna.

Ett måttband.

Några gamla dagstidningar.

ev. en digitalkamera.

 

Rosta alla brödskivorna så att de blir lite styva.

 

 

Meningen är att utforma ett experiment som systematiskt testar om det är sant att smörgåsar oftast hamnar upp och ner när de faller från t.ex. frukostbordet.

Efter två inledande experiment är tanken att eleverna på egen hand ska testa parametrar som de tror påverkar resultatet. Det handlar alltså om att ställa upp en hypotes, att designa och genomföra ett experiment samt att tolka utfallet av experimentet.

1. Det inledande experimentet går ut på att visa om påståendet verkligen är sant: Landar smörgåsar oftare upp och ner än på rätt håll?

Bred ut några gamla dagstidningar som skydd för golvet. Tag en rostad macka och bred smör och/eller marmelad på den. Lägg smörgåsen med smörsidan uppåt på en assiett. Ställ assietten vid en bordskant och för smörgåsen över assiettens kant tills den faller i golvet, se bild. (Se till att mackan landar på tidningarna!) Notera på vilket håll mackan landar. Upprepa experimentet så att du får totalt 20 fall.

2. Många tror att anledningen till att smörgåsen hamnar upp och ner är att det finns smör på ena sidan och att den sidan kommer neråt för att den är tyngre. Du ska nu därför testa om smöret har någon inverkan på resultatet. Gör om det första experimentet med 20 rostade mackor utan smör. Skriv ett "S" med en tjock tuschpenna på ena sidan och låt denna föreställa smörsidan, dvs. låt den ligga uppåt på assietten. Notera på vilket håll smörgåsarna landar.

Efter dessa två inledande experiment är tanken att eleverna själva ska tänka ut olika saker att testa. Kanske har någon redan sett att smörgåsen roterar när den faller. I så fall ligger det nära till hands att prova om fallhöjden har betydelse. Låt 20 smörgåsar falla från högre höjd (ca 2,5 m) och notera resultatet. Annat som kan testas är t.ex. storleken på smörgåsarna och strävheten på assietten - testa t.ex. porslin och papper. Det kan också vara kul att testa om det har betydelse ifall smörgåsen faller rakt ner från bordet eller om den knuffas ut så att den faller en bit bort från bordet. Gör alltid 20 försök för varje ny parameter som testas.

Smörgåsen glider längs assietten tills den når kanten. När smörgåsens tyngdpunkt kommer utanför kanten, tippar smörgåsen. Det betyder att smörgåsen börjar rotera runt assiettkanten. När smörgåsen helt lämnat assietten fortsätter den att rotera (runt sin tyngdpunkt) tills den landar. Om höjden som smörgåsen faller ifrån är ca 1 m hinner smörgåsen rotera knappt ett halvt varv. Det betyder att den, normalt sett, bör hamna upp och ner! Lagen om alltings elände - Murphys lag - ser alltså ut att vara uppfylld!

 

En stor undersökning av hur smörgåsar faller genomfördes i Storbritannien 2001. Man experimenterade med fler än 21 000 smörgåsar, så statistiken var utmärkt! Du kan läsa mer om resultatet här.

Om du har tillgång till en digitalkamera kan det vara roligt att försöka fotografera smörgåsen när den faller. Allra bäst blir det om kameran har en inspelningsfunktion för korta videosekvenser. Då kan du fotografera hela förloppet och se precis hur smörgåsen beter sig när den faller.

 

 

1443 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org