Julsnacks 2003

Tänd ett ljus!

 

 

    

 

En plasmakula kan få ett gammalt lysrör att lysa - och du bestämmer själv hur stor del av röret som lyser!

 

En plasmakula (finns hos flera skolmaterielfirmor).

Ett (gammalt) lysrör.

 

 

Tänd plasmakulan och studera mönster och färgspel inne i kulan. Rör vid kulan med fingrarna och lägg märke till förändringarna. Håll ett lysrör i handen med lysrörets en ände i närheten av plasmakulan. Håll handen på olika avstånd från lysrörets ände.

Inne i kulan finns gas under lågt tryck. Gasen är en ädelgas eller en blandning av ädelgaser. Vanliga gaser i plasmakulor är xenon eller krypton i blandning med neon. Spänningen på elektroden i mitten av kulan är några tusen volt och det är växelspänning med frekvensen några tiotals kilohertz.

Elektroner lämnar elektroden och söker sig till glaskulan som är jordad och som därför erbjuder en möjlighet till sluten strömkrets. På sin väg genom gasen joniserar elektronerna gasens atomer. När gasatomerna nästan omedelbart därefter får tillbaka elektroner från omgivningen skickas det ut ljus med en färg som är typisk för den aktuella gasen.

Glaset i kulan är en dålig ledare så efter ett kort ögonblick är glaset på en viss punkt så uppladdat att strömmen väljer en ny punkt i närheten. På så vis kommer mönstret i kulan hela tiden att ändra sig.

När du håller ett finger mot glaskulan ger du strömmen en bra möjlighet att i stället följa dig ner till jord och du får en kraftigt lysande slinga fram mot ditt finger.

När du håller i lysröret går strömmen först en bit i lysröret innan den går till jord. Den del av lysröret som finns mellan kulan och handen kommer därför att lysa.

 

 

1437 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org