Julsnacks 2004

Kraften från ovan

 

 

    

 

Med ett lysrör i handen får du ljus bara du har en kraftledning över dig!

 

Ett (gammalt) lysrör. Ett långt smalt lysrör fungerar bäst

En kraftledning

 

 

Ställ dig under kraftledningen och håll i lysröret. Du kan hålla var som helst på röret, prova olika möjligheter. Prova också att hålla röret i olika riktningar och i olika lägen i förhållande till kraftledningen.

Under kraftledningen finns ett elektriskt fält av storleksordningen 10 000 volt per meter. Mellan lysrörets ände och handen finns därför en spänningsskillnad som ger en ström genom röret. Strömmen är naturligtvis mycket svagare än normalt och röret lyser därför också mycket svagare än vid normal användning. Det behöver därför vara ganska mörkt för att ljuset skall synas.

 

Experimentet kan tyckas ganska dramatiskt men det finns inget som tyder på att det på något sätt skulle kunna vara farligt för hälsan!

Är detta en stöld av energi?

 

 

1420 besök sedan 16 oktober 2012

ämnen | dokumentation

 

Materialet hämtat från och översatt med tillstånd av The Exploratorium, San Francisco http://www.exploratorium.edu av Nationellt Resurscentrum för Fysik, http://www.fysik.org